Events

Redefining and Securing the Digital Identity

032.jpg

25 เมษายน 2562 บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย และ V-Key บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย (Security) จากประเทศสิงคโปร์ ร่วมกันจัดสัมมนาพิเศษให้กับผู้บริหารกลุ่มธุรกิจธนาคารและธุรกิจประกัน ภายใต้ชื่องาน “Redefining and Securing the Digital Identity”

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัท V-Key ร่วมสัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับโซลูชั่นด้านความปลอดภัยทางดิจิทัล โดยเฉพาะการปกป้อง mobile application ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดประเด็นหนึ่งในยุคปัจจุบัน และร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเป็นผู้อยู่เบื้องหลังธนาคารดิจิทัลครบวงจรแห่งแรกของเอเชีย ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้าง Smart Nation ของประเทศสิงคโปร์ ภายใต้แนวคิด Seamless Smart Authentication Authorization & Secure Identity อีกทั้งภายในงานยังมีการ live demo ในส่วน app protection ที่มีความปลอดภัยสูงสุดอันหนึ่งในปัจจุบัน ให้กับท่านผู้บริหารภายในงานได้รับชม โดยในงานสัมมนาได้รับเกียรติจากผู้บริหารและตัวแทนจากธนาคารและกลุ่มบริษัทประกันเข้าร่วมมากกว่า 30 ท่าน