Events

Get GDPR ready Event

กรุงเทพ—15 พฤษภาคม 2561 –งานสัมมนาอัพเดทข้อมูลและแนวทางการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันควบคู่ไปกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ให้สอดคล้องและรองรับกับ GDPR (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตสหภาพยุโรป) เพื่อผู้ทำธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับพลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตสหภาพยุโรป สามารถป้องกันการเสียโอกาสหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกระทบกับการดำเนินธุรกิจได้ ภายใต้ชื่องาน “Get GDPR Ready! Accelerate your GDPR Journey” ซึ่งจัดโดยทาง ดาต้าวัน เอเชีย (DataOne Asia) ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างบริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Oracle) และบริษัท ทาเลส (ประเทศไทย) จำกัด (Thales) โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ.โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ภายในงาน คุณพูนสุข วัฒนายิ่งเจริญชัย ผู้อำนวยการ บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย ประเทศไทย จำกัด ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และจุดประสงค์ของการจัดงานขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานมีความเข้าใจถึงกฎหมาย GDPR การเตรียมตัว รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการบังคบใช้ โดยได้รับเกียรติจากผู้สนใจในส่วนธุรกิจการเงินและการธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

ในส่วนการสัมมนาได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้เกียรติมาแบ่งปันข้อมูลจากประสบการณ์ตรง อาทิ คุณเมธา สุวรรณสาร นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศผู้คร่ำหวอดในวงการมากว่า 30ปี และได้รับวุฒิบัตรอาชีพเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการระบบสารสนเทศสากลมากมายเช่น CGEIT, CRISC, CRMA, CIA และ CPA ต่อมาด้วยคุณวรรณวิทย์ อาขุบุตร ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและเป็นที่ปรึกษาหลายๆภาคส่วนให้กับหน่วยงานรัฐบาล เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำเรื่อง GDPR โดยตรงในประเทศแถบยุโรป ได้บรรยายในส่วนกฎหมายการบังคับใช้และผลกระทบต่อธุรกิจ, คุณสราวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Thales ได้ร่วมบรรยายในส่วนการปิด GAP ในเรื่อง data privacy เพื่อตอบสนองการประกาศใช้ GDPR โดยเน้นไปที่เรื่อง Tokenization และ Data Encryption โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกธุรกิจ และคุณภัทรชาดา สมวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจากบริษัทระดับโลกอย่าง Oracle ได้ยกตัวอย่างเรื่อง GDPR กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมรวมถึงการตั้งรับในอนาคต เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมในอดีตถือว่าเป็นส่วนที่ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลได้ง่ายมากที่สุดธุรกิจหนึ่งอีกด้วย