Career

Why work with D1

คุณจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับมืออาชีพ รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านระบบงานคอมพิวเตอร์อย่างครบวงจร (Systems Integration) โดยเรามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ “สิ่งที่ดีที่สุด” ให้กับลูกค้าและคู่ค้าเสมอ และแน่นอนว่า เรามุ่งมั่นใน การเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ มาร่วมเติมเต็มเป้าหมายและเปลี่ยน “ความฝัน”ให้กลายเป็น“ความจริง”

 

 

KML_7531.JPG IMG_4726.JPG

 

 

 

D

มุ่งมั่นทำให้สำเร็จ

 

คนพันธุ์ D1 มุ่งหาผลสัมฤทธิ์ มีทิศทางและมุ่งสู่เป้าหมายชัดเจน และกล้าคิดใหม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัดสินใจละนำความคิดทดลองสู่การปฏิบัติจนนำพาตนเองและองค์กรสู่ความสำเร็จ

O

รักในงานที่ทำ

 

เราคิดว่าการทำงานใดๆ หากมีใจรักก็ย่อมมีความสุข ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ใครสร้างอะไรให้เรา แต่อยู่ที่เราได้สร้างอะไรให้ตัวเองเช่นเดียวกับการทำงานหากเราเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร ทุ่มเทและ รับผิดชอบในการทำงานอย่างเต็มที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นย่อมเป็นความสุขและความภูมิใจที่ใครก็ให้ไม่ได้

N

ร่วมมือร่วมใจกัน

 

สิ่งหนึ่งที่เรายืดถือ คือ“เข้าใจซึ่งกันและกัน”เพราะหากทุกคนในทีมมีการสื่อสารที่ดีมีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้น รวมไปถึงการมีน้ำใจซึ่งกันและกันรู้จักให้อภัยและคอยเป็นกำลังใจในการทำงานทั้งกับเพื่อนพนักงานคู่ค้าและพาร์ทเนอร์

E

รู้ลึก รู้จริง

 

เพราะเรามี “ความเชี่ยวชาญ” การเรียนรู้และการพัฒนา ย่อมไม่มีที่สิ้นสุดเราจึงมุ่งมั่นพัฒนา นวัตกรรมและคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดและยังส่งต่อความรู้และทักษะต่างๆจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

 

Join our family

join-family01.jpg

Passion and equal opportunities

บริษัทเราเปิดกว้างรับคนที่หลากหลายต่างความคิดและพื้นเพที่มีการะบวนการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น ริเริ่มโครงการใหม่ๆที่ตนเองสนใจและแสดงผลงานในหลากหลายด้านโดยไม่มีข้อจำกัด 

Knowledge

เรามีระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ด้วยวิทยากรชั้นนำ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  อีกทั้งยังนำระบบ E-Learning ที่ทันสมัย เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงโครงการพัฒนาองค์กรต่างๆ อาทิ Leadership Program, ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการเป็น “ผู้เชี่ยวชาญ  Expert ในสายงานอย่างแท้จริง”

join-family02.jpg
join-family03.jpg

Compensation and Benefit

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ ของเราเป็นไปอย่างเหมาะสม และแข่งขันกับตลาดได้ นอกจากนั้น เรายังมอบ สิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้พนักงานมีชีวิตที่มีความสุขขึ้น เช่น สิทธิพิเศษสำหรับการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสร้างวินัยการออม สร้างการเงินที่มั่นคง ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เพื่อให้มั่นใจได้ว่าครอบครัวพนักงานจะสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นใจ รวมถึงมีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน D1 จะมีสุขภาพที่ดี 

Work - Life balance

คุณภาพ ชีวิตพนักงานในบ้าน D1 เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก ดังนั้น จึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้ง กิจกรรมกีฬา กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม Team Building  กิจกรรม Staff Party เพื่อเสริมสร้าง รอยยิ้ม ความสุขในจิตใจ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจจนกลายเป็น “Network” ที่เหนียวแน่น ที่จะส่งผ่านความปรารถนาดี ไปยัง ลูกค้า คู่ค้า และ พันธมิตร  ต่อไป

join-family04.jpg
join-family05.jpg

Giving back to society

เพราะเรารู้ว่า การศึกษาและเยาวชน เป็นสิ่งที่สำคัญ เราจึงมุ่งมั่น ร่วมพัฒนาประเทศไทย ด้วยการ ร่วมกับ มูลนิธิ สร้างเสริมไทย ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาให้กับเยาวชนไทยและเด็กด้อยโอกาส หรือในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ห่างไกล โดยมอบทุนการศึกษา และบริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียน รวมจัดทำโครงการอาคารศูนย์การเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพ ให้แก่เยาวชน รวมถึง การจัดโครงการ CSR มากมาย เพื่อเป็นส่วนเสริมสร้างคุณภาพชีวิต แด่ ชุมชนและ สิ่งแวดล้อม ให้อยู่กับเราตลอดไป