Events

D1 TechXcellence 2023

ดาต้าวัน เอเชีย เปิดเวทีอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยี ในงาน D1 TechXcellence Summit 2023 หนุนภาคธุรกิจธนาคาร การประกันภัย เช่าซื้อ และโรงพยาบาล เติบโตด้วยเทคโนโลยี พร้อมจับมือกรมสรรพากรมือเปิดตัวบริการ e-Tax service อย่างเป็นทางการ

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย จำกัด จัดเวทีเสวนา “D1 TechXcellence Summit 2023” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ เวทีที่รวบรวมเทรนด์และองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยียุคใหม่ที่องค์กรต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI), การรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์, เทคโนโลยีภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร รวมถึงแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ที่กำลังเป็นทิศทางในการดำเนินธุรกิจของโลกยุคปัจจุบัน โดยมีผู้บริหารองค์กรชั้นนำเข้าร่วมงานทั้งจากภาคธุรกิจธนาคาร การประกันภัย เช่าซื้อ และโรงพยาบาลชั้นนำกว่า 200 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI เริ่มเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ง่าย ทำงานได้แทนคน กลายเป็นสิ่งที่ผู้นำองค์กรต้องให้ความสำคัญ ทั้งการพัฒนาทักษะของคนในองค์กรให้พร้อมเรียนรู้ รับมือและใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างสมดุลย์ รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการพัฒนาของแต่ละองค์กร

ในขณะที่องค์กรยุคใหม่จะได้เรียนรู้แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน (ESG) และมุ่งสู่การปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อให้สอดรับกับการดูแลสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบต่อสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจได้อย่างน่าสนใจ

คุณโสจิพรรณ วัชโรบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า นอกจากกรณีศึกษาจากแต่ละองค์กรแล้ว ภายในงานยังได้เปิดตัวบริการ e-Tax service อย่างเป็นทางการ ร่วมกับสรรพากร ซึ่งเป็นบริการระบบการบริหารจัดการภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ทั้ง การยื่นคำขอ/จดทะเบียน, จัดทำงบการเงินและนำส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์, ยื่นแบบชำระภาษีและขอคืนภาษี และการจัดเก็บข้อมูลภาษี ที่สามารถช่วยให้การลดหย่อนภาษี และการคืนภาษีทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยดาต้าวัน ในฐานะ Service Provider มีความภาคภูมิใจที่ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ภาคธุรกิจได้ขยายและเติบโตอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้งาน D1 TechXcellence Summit 2023 ได้รับเกียรติจากวิทยาการชั้นนำเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล อาทิ Mr.Cyrus Daruwala Managing Director Global Financial Services, IDC Analyst Advisor ในหัวข้อ AI in Financial Services : Exploring Opportunities and Overcoming Challenges by IDC Financial Insights

Prof. Lam Kwok Yan ,President’s Office Professor, School of Computer Science and Engineering Nanyang Technological University Singapore ในหัวข้อ AI enabling a human centric approach และ คุณอนันต์ชัย ยูรประถม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (SBDi) ในหัวข้อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วย ESG : ESG as a Driver of Innovation พร้อมทั้งหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจจากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้ง Banking , Insurance และ Healthcare

นอกจากนี้ยังมี Panel discussion “อัปเดตเทรนด์ Cybersecurity ภัยคุกคามและแนวทางที่องค์กรต้องรับมือ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (THAICERT), นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (Health Tech), พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และคุณภรณี หรูวรรธนะ SheLeadsTech Director : ISACA Bangkok, Head of Audit : KASIKORNBANK มาร่วมเป็น Moderator ในงานครั้งนี้

ทั้งนี้บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย มีความตั้งใจที่จะให้ D1 TechXcellence Summit เป็นงานประจำทุกปีเพื่อสร้างการเรียนรู้และอัปเดตเทรนด์ของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง รวามทั้งเป็นพื้นที่สำหรับสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากทั้งผู้ประกอบการ นักวิชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการร่วมผลักดันให้ภาคธุรกิจในประเทศไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนจากประโยชน์ของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด