Events

D1 Solutionday 2020

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับผู้นำผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นด้าน Network & Security ชั้นนำจากบริษัท CommScope Ruckus, Pulse Secure, Netka System, Juniper Networks, Thales, i-Sprint Innovations และ OneSpan จัดงานสัมมนาประจำปี D1 Solutionday 2020 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอมินอล 21 กรุงเทพ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิดการปลดล็อคนวัตกรรมแพลตฟอร์มเครือข่าย และการยกระดับเพื่อเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล Unlocking & Enhanced Digital Tranformation โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงาน ทั้งทางผู้บริหารขององค์กร CTO, CEO, ผู้จัดการฝ่าย IT และผู้ดูแลระบบ IT ทุกท่าน ได้อัพเดทความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บนระบบเครือข่าย พร้อมสัมผัสเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร และระบบรักษาความปลอดภัยที่มีผลต่อธุรกิจยุคใหม่ เพื่อตอบโจทย์องค์กรให้สามารถดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transaction) และผลักดันธุรกิจให้ก้าวกระโดด ได้อย่างมั่นใจ

โดยภายในงานผู้เข้าร่วมรับชมการบรรยายให้ความสนใจเป็นอย่างดี ทีมผู้จัดงานขอขอบคุณ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจ และสามารถนําไปประยุกต์ปฏิบัติได้ในอนาคต

 

untitled-305.jpg untitled-304.jpg
untitled-70.jpg untitled-371.jpg
untitled-206.jpg untitled-149.jpg
untitled-141.jpg untitled-34.jpg
untitled-503.jpg untitled-356.jpg
untitled-516 (2).jpg untitled-298.jpg
untitled-482.jpg untitled-251.jpg