Events

D1- UNBOUND TECH Exclusive Breakfast Seminar

 

67293561_3152746401402477_3356511744913571840_o.jpg

19 มีนาคม 2562 ดาต้าวัน เอเชีย ร่วมกับ UNBOUND Tech บริษัทชั้นนำด้าน key-control และ Cryptography จากประเทศอิสราเอล จัด Exclusive Breakfast Seminar ให้ผู้บริหารธนาคารชั้นนำต่างๆในประเทศไทยกว่า 10 ธนาคารร่วมรับประทานอาหารเช้าและอัพเดทข้อมูลข่าวสารนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจ และน่าจับตามองในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร

โดยภายในงานได้รับเกียรติ จากคุณนฤดม รุ่งศิริวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย IT Security ธนาคารเกียรตินาคิน กรรมการศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาคการธนาคาร หรือ Thailand Banking Sector Computer Emergency Response (TB-CERT) ซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ key management มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ “Key Management on Cloud สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม” อีกทั้ง Prof.  Yehuda Lindell กรรมการผู้จัดการจาก UNBOUND Tech ซึ่งเป็นบริษัทที่คิดค้นแพลทฟอร์มแรกของโลกที่ใช้ทฤษฎี Multi-Party Computation (MPC) ในการสร้างความปลอดภัยให้ private key และsecret keys เทียบเท่ากับการเก็บ Keys ในฮาร์ดแวร์ อย่าง Hardware Security Module (HSM) มาร่วมบรรยายแบ่งปันความรู้อีกด้วย