Events

D1 Solutionday 2019

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับผู้นำผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นด้าน Network & Security ชั้นนำจากบริษัท Juniper Networks, Thales e-Security, Ruckus Wireless, Pulse Secure , Zyxel, BlackBerry, Vasco(OneSpan) และ i-Sprint Innovations จัดงานสัมมนาประจำปี D1 Solutionday 2019 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเว่อร์ รางน้ำ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิดการปลดล็อคนวัตกรรมแพลตฟอร์มเครือข่าย กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล Unlock the game changer, readiness success innovation in disruptive era โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าร่วมงาน ทั้งทางผู้บริหารขององค์กร ผู้จัดการฝ่าย IT และผู้ดูแลระบบ IT ทุกท่าน ได้อัพเดทความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บนระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยที่มีผลต่อธุรกิจยุคใหม่ ที่กำลังมุ่งสู่การพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพราะการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ย่อมต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง (Disruption) ซึ่งเป็นหัวใจแห่งเทคโนโลยีสำคัญที่องค์กรธุรกิจต้องตระหนัก เพื่อเตรียมรับมือป้องกัน ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องเหมาะสม และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง ให้ธุรกิจองค์กรอยู่รอดในยุคโลกพลิกผันนี้ได้อย่างมั่นคง และตอบโจทย์องค์กรให้สามารถดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transaction) ได้อย่างมั่นใจ

 

Ruckus_networks Ruckus-Networks
Thales Thales_esecurity
PulseSecure PulseSecure_Zero_Trust
BlackBerry Cloud_WIFI_Unlimited
d1Solutionday d1Solutionday2019
Juniper_Networks NetkaSystem
DataOneAsia d1Asia