Document Signing

ELECTRONIC SIGNATURE SOLUTION

OneSpan Sign   

ในโลกยุคดิจิตอล เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเอกสารสำคัญ ต่างๆ ได้เปลี่ยนจากรูปแบบกระดาษเป็นดิจิตอลมากขึ้น ลองมาทำความรู้จัก OneSpan E-Signature ระบบที่ช่วยให้การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และสอดคล้องกับกฏหมาย พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 

OneSpan E-Signature คือ ระบบลงลายมือชื่อบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ด้วยวิธีการง่ายๆ เพียงเลือกตำแหน่งที่ต้องกการเซ็นต์ในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเพิ่มลายเซ็นต์ของคุณลงในเอกสาร คุณสามารถเซ็นต์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณได้ทันที และสามารถเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้ ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ร่วมกับ Digital Certificate เพื่อเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้า หรือลูกค้าว่าเอกสารดังกล่าว ไม่ได้ถูกบิดเบือน หรือแก้ไข

 

 

เมื่อเปรียบเทียบขั้นตอนการทำงานระหว่างขั้นตอนเอกสารกระดาษ (Paper Process) แบบเดิม ที่มีถึง 13 ขั้นตอน กับการทำ E-Sign
ผ่านทาง Mobile ที่ลดเหลือเพียง 5 ขั้นตอน ซึ่งช่วยลดระยะเวลา และขั้นตอนการทำงานได้ได้เป็นอย่างมาก

 

 

 

 

 

รองรับการการใช้งานผ่าน Web และ Mobile ผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นการใช้งานได้ง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิก อัพโหลดเอกสาร แล้วจัดส่งให้ลูกค้า หรือคู่ค้าของผู้ใช้งานผ่านทางอีเมล์ เพียงเท่านี้ ก็สามารถทำสัญญาออนไลน์ได้แล้ว นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถดูสถานะเอกสาร ผ่านแอพพลิเคชั่น ( Application ) ได้ตลอดเวลา สามารถเชื่อมต่อกับ Business SaaS ( Software as a service ) ด้วย pre-built e-signature connectors ของ Onespan เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรามต่างๆ อาทิ Saleforce, Microsoft SharePoint, Dynamics CRM, Nintex, Drawloop, Box, Salesforce CPQ หรือ Third-party Applications อื่นๆ

 

 

 

ตัวอย่าง กรณีศึกษา : COMMERCIAL BANKING

TREASURY MANAGEMENT CASE STUDY

PROBLEM

ในธุรกิจธนาคารต้องการลดระยะเวลาในการให้บริการลูกค้า รายใหม่ๆ ดังนั้น การจัดส่งเอกสารกระดาษ เพื่อเสนอขอลายเซ็นต์ (ลงลายมือชื่อ) จากลูกค้านั้น หากใช้ระยะเวลานานจะทำธุรกิจเสียโอกาสในการหาลูกค้ารายใหม่ รวมทั้งมีภาระงานทางธุรการ ในการจัดเก็บเอกสาร ภาระค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และยังไม่รวมถึง ระยะเวลาการรอคอยเอกสารตอบรับกลับ เป็นต้น

 

SOLUTION

OneSpan Sign ช่วยให้ธนาคารสร้างประสบการณ์ใหม่ของลูกค้าในการทำธุรกรรมต่างๆ จากการเซ็นต์เอกสาร ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Mobile หรือ Web ทำให้ลดระยะเวลาในการทำสัญญา และลดภาระของธนาคารในการจัดส่งข้อมูล และบริหารจัดการเอกสาร แบบกระดาษ

- ทำให้ลูกค้าสมัครใช้ บริการต่าง ๆ ได้ เร็วขึ้น
- เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการบริการ
- ลดข้อผิดพลาดของเอกสาร เพราะเอกสารกลับมาครบถ้วน สมบูรณ์ 100%
- ทำให้ธนาคารสามารถให้บริการลูกค้าได้มากขึ้น 

 

นอกจากทำการเซ็นต์ลายมือ Sign ผ่านทาง web application แล้ว OneSpan Sign ยังมี Mobile Application ที่ช่วยในการ Sign เอกสาร โดยมีทั้ง Mobile
Application สำเร็จรูป จาก OneSpan หรือเป็นเครื่องมือ Software Development Kit (SDK) ให้ Developer สามารถนำไปพัฒนาต่อตามความต้องการของแต่ละองค์กรได้

 

 

Securely prepare, send and e-sign documents on the go with the OneSpan Sign mobile app for iOS and Android.

Download the app today from the App Store or the Google Play Store.

 

Captcha Code

By submitting, I agree to the processing and international transfer of my personal data by DataOne Asia as described in the Private Policy.