Insurance Middle Office

eBaoCloud® InsureMo® 

คือ แพลตฟอร์ม API แบบเปิดที่มีนวัตกรรมที่รวดเร็วและการเชื่อมต่อกับทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ให้บริการประกันภัย, โบรกเกอร์, ตัวแทน, MGA, ช่องทางที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีประกันภัยอย่างยั่งยืน.
InsureMO® ช่วยจัดการระบบประกันภัยในการขยายเครือข่ายและเชื่อมต่อทางดิจิทัลให้ง่ายขึ้นในทุกช่องทาง 
 ปัจจุบันระบบ InsureMo เชื่อมต่อและผลักดันเทคโนโลยีใหม่ๆของระบบประกันภัยกับบริษัทประกันภัยมากกว่า 120 บริษัท และ ช่องทางการเชื่อมต่อมากว่า 500 ช่องทาง มากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก 

การเปลี่ยนแปลงของระบบประกันภัย 

ก่อนปี 2000:

ใช้กระดาษเป็นหลัก ในการทำงาน ขาดความยืดหยุ่น และดำเนินการช้า

ตั้งแต่ปี 2000:

การเชื่อมต่อแบบ One to many ดำเนินการโดยบริษัทประกันขนาดใหญ่และระบบ core systems ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

ตั้งแต่ปี 2015: ยุดดิจิทัล

การเชื่อมต่อแบบ Many to many  Middle Office สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ จำนวนมาก ข้อมูลหลากหลาย และรวดเร็ว 

 

Insurance Ecosystem Connectivity.jpg

PaaS (Open API Platform):

  • นวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาและการเชื่อมต่่อที่รวดเร็วผ่าน ผู้ให้บริการประกันภัย, ช่องทางดั่งเดิม และ FinTech/InsureTech
  • องค์ประกอบหลัก: product engines, นโยบาย micro services, การเคลม, การชำระเงิน และอื่นๆ 
  • การออกแบบ Open API เป็นการทำงานร่่วมกัน และการจัดการผ่าน via eBao Cloud Container (based on Docker and Kubernetes).


SaaS: APP or PC based Full Solutions

  • MobileAdvisor:
  • แอพที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์สำหรับตัวแทนประกันชีวิตแบบดั้งเดิม ทั้งตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทน/นายหน้าอิสระ ซึ่งครอบคลุมหน้าที่การขายและบริการทั้งหมด เช่น การคำนวณแบบพรีเมี่ยมภาพ, ผลประโยชน์, การยืนยันผ่านออนไลน์, การชำระเงินและบริการนโยบายทั่วไป จากAPI ถึงคู่ค้าอื่นที่ยังให้บริการสำหรับฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเติมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ecosystem platform.
  • AutoShop:
  • โซลูชั่นที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์สำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ในการจัดการธุรกรรมและบริการประกันภัยทุกด้าน สำหรับโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชั่นที่สำคัญ คือ ใบเสนอราคาพรีเมี่ยมจากบริษัทประกันภัย การเปรียบเทียบนโยบายความคุ้มครองและทางเลือก การยืนยันผ่านออนไลน์ การชำระเงิน การติดตามสถานะ การต่ออายุและการจัดการ การเรียกร้องและการซ่อมแซมและอื่น ๆ
  • Collaborus: โซลูชั่นที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์ สำหรับ MGA หรือ บริษัทประกันขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบคลุมผู้ถือ Lloyd’s Market ซึ่งครอบคลุมถึง ใบเสนอราคาพรีเมี่ยม, การยืนยันผ่านออนไลน์ การชำระเงินและอื่น ๆ
  • CarrierPortal: A fully functioning solution for typical insurers’ Direct to Consumer sites with typical product listing, premium calculation, online submission, service submission, and so on.

โซลูชันที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์สำหรับบริษัทประกันภัยทั่วไป ที่มีเว็บไซต์ไปยังลูกค้าโดยตรง ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เสนอรายชื่อผลิตภัณฑ์, การคำนวณแบบพรีเมียม การยืนยันผ่านออนไลน์ บริการการยืนยันและอื่น ๆ

การทำงาน

ประโยชน์ที่ได้รับ

new-product.png open-24-hours (2).png api (3).png

ออกผลิตภัณฑ์รวดเร็ว
(1-2 สัปดาห์)

ทำงานได้เต็มเวลา
(ดูแล 24x7)

ติดตั้งง่าย
(Open API, Core PAS agnostic)

cyber-security.png

ติดตั้งรวดเร็ว
(ประมาณ 1 ชม) 

ระบบความปลอดภัยที่แข็งแรง (MAS, OIC,IRDAI compliant)

ลดต้นทุนและต้นทุนบริหาร
(10เท่า)

 

Captcha Code

By submitting, I agree to the processing and international transfer of my personal data by DataOne Asia as described in the Private Policy.