NDID

NDID_Thai-Banner-1024x512.jpg


Digital ID platform service and next gen authentication

ปัจจุบันบริการตรวจสอบตัวตนสามารถทำได้ด้วย NDID และความสามารถขั้นสูงของ ID บนมือถือ

NDID คือ รูปแบบการยืนยันตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งอนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ สามารถตรวจสอบตัวตนของลูกค้าได้โดยง่ายและปลอดภัย  ดิจิเทค วัน สามารถช่วยให้การตรวจสอบตัวตนง่ายและรวดเร็วโดยผ่านเทคโนโลยี immutable chain และช่วยธุรกิจติดตั้ง blokchain nodes เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมหลากหลายประเภท องค์กรสามารถลงทะเบียนลูกค้าออนไลน์ใหม่ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร หรือการลงทุนออนไลน์ซึ่ง ต้องมีการรับรองความถูกต้องของอัตลักษณ์ระดับสูง และลูกค้าสามารถให้ความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญในกระบวนการต่างๆ สำหรับองค์กรที่ต้องการนำ Digital ID มาใช้หรือเป็นผู้ให้บริการ ดิจิเทควัน สามารถให้บริการลงทะเบียนพิสูจย์และยืนยันตัวตน (KYC) และสร้าง Mobile ID เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนเพื่อความปลอดภัยระดับสูงหรือให้ความยินยอม (e-Consent) ได้ทุกที่ ทุกเวลา


ประโยชน์ที่จะได้รับ
 

Fast.png innovation.png

ความเร็วในการตอบสนองตลาด

องค์กรสามารถเปิดให้บริการออนไลน์ใหม่ได้โดยง่ายหรือแม้จะไม่ใช่ธุรกิจหลักก็จะมี ดิจิเทค วัน ช่วยดูแลการอัพเกรดเวอร์ชั่นและเป็นไปตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรม


ประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่

การขอความยินยอมจากลูกค้า เพื่อการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า และเข้าถึงเครือข่ายพันธมิตร และบริการรูปแบบใหม่เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตต่อไปและช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างน่าพึงพอใจยิ่งขึ้น

 

ความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

นอกเหนือจากการตรวจสอบตัวตนข้ามแพลตฟอร์มแล้ว ดาต้าวัน ยังสามารถออกแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับบริษัทต่างๆ เพื่อให้สามารถแบ่งปันข้อมูลและปกป้องข้อมูลที่สำคัญด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่หลากหลาย


ความสามารถในการรับรองความถูกต้อง

การพิสูจน์ตัวตนแบบไม่ใช้รหัสผ่าน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด ด้วยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

ทำไมต้องเป็น ดาต้าวัน

การปฎิบัติตามมาตรฐานสากลและข้อบังคับของประเทศ พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) การสนับสนุนรับรองความถูกต้องและการตรวจสอบยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ภาครัฐบาลและหน่วยงานเอกชนสามารถรวบรวมข้อมูลรับรองความถูกต้องของข้อมูลประจำตัว และอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและศาลใช้ข้อมูลนี้ เพื่อดำเนินคดีในกรณีที่มีการกระทำความผิด หน่วยงานกำกับดูแลสำหรับผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว คือหน่วยงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อกำกับดูแลธุรกิจในด้านบริการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้บริการจัดการรับรองความถูกต้องและบริการแพลตฟอร์มยืนยันตัวตน

แนวทางปฎิบัติที่ดีที่สุดในการพิสูตน์ตัวตนและการรับรองความถูกต้อง

ดาต้าวัน ให้บริการ e-KYC แก่ธนาคารและการจัดการข้อมูลบุคคลและปฏิบัติตาม ID guidlines ที่เผยแพร่ โดย ETDA:
แนวทางการระบุตัวตนดิจิทัลสำหรับประเทศไทย – ภาพรวมและคำศัพท์
แนวทางการระบุตัวตนดิจิทัลสำหรับประเทศไทย – การลงทะเบียนและการพิสูจน์ตัวตน
แนวทางการระบุตัวตนดิจิทัลสำหรับประเทศไทย – การรับรองความถูกต้อง

Captcha Code

By submitting, I agree to the processing and international transfer of my personal data by DataOne Asia as described in the Private Policy.