About us

วิสัยทัศน์

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีสามารถทำให้ชีวิตดีขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่กลยุทธ์ดิจิตอลเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สร้างความความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้ายิ่งขึ้นไป เรามีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านไอทีโซลูชั่นและคู่ค้าทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับผู้นำธุรกิจในยุคดิจิทัล


พันธกิจ

เรามีพันธกิจที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆในประเทศไทยประสบความสำเร็จด้วยไอทีโซลูชั่นที่มีเสถียรภาพ ได้คุณภาพและปลอดภัย เราจะไม่หยุดที่จะพัฒนาองค์กรและบุคลลากรด้านไอทีเพื่อสร้างนวัตกรรมและคุณค่าให้แก่อุตสาหกรรมทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค


ค่านิยมองค์กร

เราเชื่อว่าการรับฟังลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นเราได้ปลูกฝังค่านิยมองค์กร Determination, Ownership, Network, and Expert ในทุกสิ่งที่เราทำ จากการค้นหาว่าคู่ค้าต้องการโซลูชั่นอะไรไปจนถึงการออกแบบและควบคุมผลงาน ทีมงานของเรามุ่งมั่นที่ให้ลูกค้าสำเร็จโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานและการทำให้ภารกิจลูกค้าสำเร็จลุล่วง.

 

D

DETERMINATION
มุ่งมั่นทำให้สำเร็จ

O

OWNERSHIP
รักในงานที่ทำ

N

NETWORK
ร่วมมือร่วมใจกัน

E

EXPERT
รู้ลึก รู้จริง


 

ธุรกิจหลักของดาต้าวัน 

 

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านไอซีทีแบบครบวงจรที่ให้กลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การธนาคาร การประกันภัย โรงพยาบาล การโทรคมนาคม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดาต้าวันยังได้รับมาตรฐานการให้บริการ IT Outsourcing ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงและตรงตามมาตรฐานบริหารสากล เช่น ISO 20000-1 IT Service Management และ ISO 27001 Information Security ให้องค์กรสามารถไว้ใจเรื่องไอทีกับเราและสามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักขององค์กร

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

Customer Centricity

Experiences

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีเราได้สร้างความความสัมพันธ์เชิงพันธมิตรทางธุรกิจและเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง 

People

การฝึกอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องในตัวบุคลลากรทำให้เรามั่นใจได้ว่าพวกเขามีความรู้ความสามารถที่เหมาะ
สมและสามารถให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า

Digital Ecosystem 

เราลงทุนอย่างต่อเนื่องในการทำวิจัยและพัฒนา
และสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับคู่ค้าด้านเทคโนโลยีของเราเพื่อรักษาความเป็นแนวหน้าการนำนวัตกรรมใ
หม่ๆเข้ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของลูกค้าที่หลากหลาย

Integrity

เรามีระบบการจัดการและกำกับดูแลงานตามมาตรฐานสากลเพื่อบริหารความเสี่ยงและรับประกันคุณภาพขอ
งการบริการ

Data one story

 • 1982

  บริษัทเอสวีโอเอได้ก่อตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจไอทีของประเทศและมีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมไอทีไทยอย่างเต็มภาคภูมิโดยเป็นผู้ริเริ่มจัดจำหน่ายเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และระบบออฟฟิศรายแรกในประเทศไทย

 • 1990

  สร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งเพื่อเปิดตลาดโซลูชั่นด้านการประมวลผลการโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบ  ATM switching ให้กลุ่มธุรกิจธนาคารในประเทศไทย

 • 1993

  เป็นผู้นำตลาดด้าน ATM switching ในกลุ่มธุรกิจธนาคารโดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 90%

 • 2003

  ขยายธุรกิจตัวแทนจำหน่ายโซลูชั่นเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยระดับโลกสำหรับองค์กร ความสามารถที่สำคัญ ได้แก่ : การให้คำปรึกษา; การติดตั้ง; การสนับสนุนทางเทคนิค; และการฝึกอบรม

 • 2006

  บริษัทซื้อกิจการบริษัทดาต้าวันและให้บริการหลักได้แก่
  • วางระบบ
  • ตัวแทนจำหน่ายโซลูชั่นด้านเครือข่ายและความปลอดภัย
  • บริการ IT outsourcing

 • 2013

  มุ่งเน้นการพัฒนามาตฐานการกำกับดูแลงานด้วยธรรมาภิบาลที่ดีและปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO9001, ISO20000, ISO27001

 • 2015

  ปรับปรุงซอฟแวร์ของตู้ ATM และบนระบบ Switching ของธนาคารให้สามารถรับบัตร EMV ตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้บัตรที่ตู้ ATM

 • 2017

  ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการโอนเงินชำระเงินให้กลุ่มธุรกิจธนาคารตามนโยบาย Thailand E-payment เพื่อยกระดับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในระบบชำระเงินและเพิ่มการเข้าถึงการบริการทางการเงินให้แก่คนหมู่มากที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อาทิเช่น โครงการ Prompt Pay เพิ่มเติมเครื่องรูดบัตรและโครงการนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice & e-Receipt)

รางวัลและความสำเร็จ

รางวัลในฐานะตัวแทนจำหน่าย

 • 2018 ASEAN Distributor of The Year - Pulse Secure

 • 2016 ASEAN Services Partner of the Year – Juniper Networks

DataOne received this award as recognition for outstanding service provided to
service providers and enterprise segment that meets Juniper Network standard
of support service specialization and professional service specialization.

 • 2016 Gold Solutions Provider-Blackberry

 • 2015 ASEAN Distributor of The Year – Juniper Networks

 • 2015 ASEAN Services Partner of the year – Juniper Networks

 • 2013 Innovative Distributor of the Year - Juniper Networks

รางวัลในฐานะผู้ให้บริการและตัวแทนจำหน่าย:

 • 2017 Government Housing Bank: Best ATM outsourcing provider

awards

 • 2013 Best Performing Reseller of the Year 2013

 • 2012 Best Reseller Enterprise Group “HP Non Stop” / Hewlett-Packard (Thailand) Limited

ประกาศนียบัตร

 • certification-logo.png
 • BSI 27001_Black.png
 • BSI 20000-1_White.png

 •  

พันธมิตรทางธุรกิจ 

DIstribution partners

Focused reseller

สนใจติดต่อดาต้าวันเป็นตัวแทนหรือผู้แทนจำหน่าย