About us

วิสัยทัศน์

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีสามารถทำให้ชีวิตดีขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่กลยุทธ์ดิจิตอลเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สร้างความความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้ายิ่งขึ้นไป เรามีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านไอทีโซลูชั่นและคู่ค้าทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับผู้นำธุรกิจในยุคดิจิทัล


พันธกิจ

เรามีพันธกิจที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆในประเทศไทยประสบความสำเร็จด้วยไอทีโซลูชั่นที่มีเสถียรภาพ ได้คุณภาพและปลอดภัย เราจะไม่หยุดที่จะพัฒนาองค์กรและบุคลลากรด้านไอทีเพื่อสร้างนวัตกรรมและคุณค่าให้แก่อุตสาหกรรมทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค


ค่านิยมองค์กร

เราเชื่อว่าการรับฟังลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นเราได้ปลูกฝังค่านิยมองค์กร Determination, Ownership, Network, and Expert ในทุกสิ่งที่เราทำ จากการค้นหาว่าคู่ค้าต้องการโซลูชั่นอะไรไปจนถึงการออกแบบและควบคุมผลงาน ทีมงานของเรามุ่งมั่นที่ให้ลูกค้าสำเร็จโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานและการทำให้ภารกิจลูกค้าสำเร็จลุล่วง.

 

D

DETERMINATION
มุ่งมั่นทำให้สำเร็จ

O

OWNERSHIP
รักในงานที่ทำ

N

NETWORK
ร่วมมือร่วมใจกัน

E

EXPERT
รู้ลึก รู้จริง


 

ธุรกิจหลักของดาต้าวัน 

 

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านไอซีทีแบบครบวงจรที่ให้กลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การธนาคาร การประกันภัย โรงพยาบาล การโทรคมนาคม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดาต้าวันยังได้รับมาตรฐานการให้บริการ IT Outsourcing ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงและตรงตามมาตรฐานบริหารสากล เช่น ISO 20000-1 IT Service Management และ ISO 27001 Information Security ให้องค์กรสามารถไว้ใจเรื่องไอทีกับเราและสามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักขององค์กร

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

Customer Centricity

Experiences

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีเราได้สร้างความความสัมพันธ์เชิงพันธมิตรทางธุรกิจและเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง 

People

การฝึกอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องในตัวบุคลลากรทำให้เรามั่นใจได้ว่าพวกเขามีความรู้ความสามารถที่เหมาะ
สมและสามารถให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า

Digital Ecosystem 

เราลงทุนอย่างต่อเนื่องในการทำวิจัยและพัฒนา
และสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับคู่ค้าด้านเทคโนโลยีของเราเพื่อรักษาความเป็นแนวหน้าการนำนวัตกรรมใ
หม่ๆเข้ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของลูกค้าที่หลากหลาย

Integrity

เรามีระบบการจัดการและกำกับดูแลงานตามมาตรฐานสากลเพื่อบริหารความเสี่ยงและรับประกันคุณภาพขอ
งการบริการ

Data one story

 • 1982

  บริษัทเอสวีโอเอได้ก่อตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจไอทีของประเทศและมีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมไอทีไทยอย่างเต็มภาคภูมิโดยเป็นผู้ริเริ่มจัดจำหน่ายเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และระบบออฟฟิศรายแรกในประเทศไทย

 • 1990

  สร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งเพื่อเปิดตลาดโซลูชั่นด้านการประมวลผลการโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบ  ATM switching ให้กลุ่มธุรกิจธนาคารในประเทศไทย

 • 1993

  เป็นผู้นำตลาดด้าน ATM switching ในกลุ่มธุรกิจธนาคารโดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 90%

 • 2003

  ขยายธุรกิจตัวแทนจำหน่ายโซลูชั่นเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยระดับโลกสำหรับองค์กร ความสามารถที่สำคัญ ได้แก่ : การให้คำปรึกษา; การติดตั้ง; การสนับสนุนทางเทคนิค; และการฝึกอบรม

 • 2006

  บริษัทซื้อกิจการบริษัทดาต้าวันและให้บริการหลักได้แก่
  • วางระบบ
  • ตัวแทนจำหน่ายโซลูชั่นด้านเครือข่ายและความปลอดภัย
  • บริการ IT outsourcing

 • 2013

  มุ่งเน้นการพัฒนามาตฐานการกำกับดูแลงานด้วยธรรมาภิบาลที่ดีและปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO9001, ISO20000, ISO27001

 • 2015

  ปรับปรุงซอฟแวร์ของตู้ ATM และบนระบบ Switching ของธนาคารให้สามารถรับบัตร EMV ตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้บัตรที่ตู้ ATM

 • 2017

  ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการโอนเงินชำระเงินให้กลุ่มธุรกิจธนาคารตามนโยบาย Thailand E-payment เพื่อยกระดับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในระบบชำระเงินและเพิ่มการเข้าถึงการบริการทางการเงินให้แก่คนหมู่มากที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อาทิเช่น โครงการ Prompt Pay เพิ่มเติมเครื่องรูดบัตรและโครงการนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice & e-Receipt)

รางวัลและความสำเร็จ

รางวัลในฐานะผู้ให้บริการและตัวแทนจำหน่าย:

 • 2017 Government Housing Bank: Best ATM outsourcing provider

awards

 • 2013 Best Performing Reseller of the Year 2013

 • 2012 Best Reseller Enterprise Group “HP Non Stop” / Hewlett-Packard (Thailand) Limited

ประกาศนียบัตร

 • certification-logo.png
 • BSI 27001_Black.png
 • BSI 20000-1_White.png

 •  

พันธมิตรทางธุรกิจ 

DIstribution partners

Focused reseller

สนใจติดต่อดาต้าวันเป็นตัวแทนหรือผู้แทนจำหน่าย