News and updates

ดาต้าวัน ได้รับจัดสรร ซิโนฟาร์ม และพนักงานฉีดเข็มแรกแล้ว 100 คน

 

S__8396818.jpg

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มสำหรับพนักงานจำนวน 100 คน เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และเพื่อลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ โดยเริ่มฉีดเข็มแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พร้อมขอขอบพระคุณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดสรรวัคซีน

S__27107853 (2).png

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 นายอดิศร แก้วบูชา กรรมการบริหาร บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบ Software และตู้ ATM แก่สถาบันการเงินต่างๆ เปิดเผยว่า บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คาดว่าจะสามารถฉีดให้แก่พนักงานได้เพียงพอ รวมทั้งหมดประมาณ 100 คน ในจำนวนนี้ รวมพนักงานคนไทยและพนักงานต่างชาติที่ดูแลและให้บริการ On-site ตามสถาบันการเงินต่างๆ บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัท ดาต้าวันจึงมีนโยบายเร่งจัดหาวัคซีนทางเลือกให้เพียงพอแก่พนักงาน เพื่อสร้างความปลอดภัยและร่วมสนับสนุนภาครัฐป้องกันการแพร่ระบาดและเร่งกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ในประเทศโดยเร็ว”

S__8396825.jpg

นางสาว พิรดา อิงค์ธเนศ ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย กล่าวว่า “บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพแก่พนักงาน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่คู่ค้า ลูกค้าและพร้อมเดินหน้าสนับสนุนให้บริการลูกค้าสถาบันทางการเงินอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการทางการเงินได้อย่างราบรื่น”

โดยวางแผนเร่งฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่พนักงาน ซึ่งจะเป็นการลดภาระแก่ภาครัฐและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติดูแลคนไข้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19