Events

Thailand e-Commerce Hackathon 2020

e-Commerce Hackathon 03.jpg

 

                       21-23 สิงหาคม 2563 – ดาต้าวัน เอเชีย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าจัดงาน Thailand e-Commerce Hackathon 2020 ณ MCC Hall ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่และให้คำแนะนำกับผู้ผลิตหรือประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจในการขายสินค้าออนไลน์อย่างถูกต้องและมั่นคงปลอดภัย ภายในงาน โดยมีเจ้าของกิจการให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 ท่าน

                       ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดงาน Thailand e-Commerce (Hackathon) 2020 ภายใต้แนวความคิด New Normal New Digital 

                    

e-Commerce Hackathon 02.jpg

 

ในส่วนบูทของดาต้าวัน จัดอยู่ในโซนเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดออนไลน์ เพื่อการต่อยอดธุรกิจในยุค New Normal ทางดาต้าวัน ได้นำ De-tax 

ระบบ Software ที่ช่วยยื่นใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อลดความยุ่งยาก เรื่องการจัดทํา จัดส่ง และจัดเก็บส่งเอกสารภาษี ส่งเอกสารภาษีจากการทํางาน ซ้ำซ้อน ลดต้นทุนจากการดําเนินงาน และเพิ่มความสะดวกสบาย ต่อการค้นหาเอกสารย้อนหลัง และสามารถเชื่อมต่อกับระบบสําคัญอื่นๆ จัดแสดงในงาน