Digital Insurance

แนวโน้มหรือปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการก้าวสู่รูปแบบการทำธุรกิจแบบดิจิตอลสำหรับบริษัทประกันภัย

 

1) การประหยัดต้นทุนในการทำเคลมและลดค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งลูกค้า (Customer Acquisition Cost)

2) นวัตกรรมสำหรับลูกค้าในเชิง:

o   ประสบการณ์
o   ผลิตภัณฑ์ที่เน้นตามความต้องการของลูกค้า
o   บริการเสริมใหม่ ๆ และรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ

3) การปกป้องข้อความเป็นส่วนตัวของ­ข้อมูลส่วนตัว

4) การวิเคราะห์ข้อมูลรวบไปถึงอุปกรณ์ IoT

5) การสร้างโมเดล Market Place

6) การสร้างระบบนิเวศหรือแพลตฟอร์มที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า

7) ความร่วมมือแบบข้ามอุตสาหกรรมและเข้าถึงแหล่งข้อมูลลูกค้าที่อยู่แบบกระจัดกระจาย


 

DataOne ร่วมกับพันธมิตรบริษัท eBao มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาบริษัทประกันภัยและ Insurtech เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารลดต้นทุน รับมือกับแนวโน้มตลาด สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

 

โซลูชั่นหลักได้แก่:

ระบบประกันชีวิต (eBaoTech® LifeSystem Suite)

ระบบประกันวินาศภัย (eBaoTech® LifeSystem Suite)

ระบบประกันกลุ่ม  (eBaoTech® GroupLife Suite)

 

นอกจากให้คำปรึกษาและออกแบบแพลตฟอร์ม Core Insurance เราสามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการประกันภัยช่องทางแบบคู่ค้าคู่ค้าใหม่ๆ รวมถึง บริษัท Fintech โซลูชั่นของเราช่วยให้สามารถออกผลิตภัณฑ์แบบ Real Time ทุกช่องทาง และเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกรมธรรม์ การจัดการเคลมและชำระเงิน

 

นอกจากนี้โซลูชั่นของเรามีความยืดหยุ่นในการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานที่ซับซ้อนพร้อมและสามารถ Deploy ได้ทั้ง PaaS (API) และ SaaS (APP)

 

องค์ประกอบของ EBaocloud

Ebaocloud.png

 

 

EBaocloud: Business view

Business view.png

 

 

EBaocloud: Techical view

 

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่

https://www.ebaotech.com/ebao-cloud/overview