Rebuilding credit card profitability

การระบาดใหญ่ของโรคโควิด ในปัจจุบันกำลัง ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในทุกด้านของสังคม แต่หากเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ อุตสาหกรรมบัตรเครดิตถือ
ได้ว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย เมื่อมองจากมุมมองของลูกค้ามูลค่าของการสร้างสภาพคล่องตามต้องการหรือ on-demand liquidity (ODL) มีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตามสิ่งทีเกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างมากต่อผลกำไรของ อุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น การลดเที่ยวบิน ระหว่างประเทศส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อค่าธรรมเนียม สกุลเงินต่างประเทศซึ่ง เป็นรายได้ หลักของผู้ออกบัตรเครดิตในทำนองเดียวกันแรงกดดันของผู้ใช้บัตรจะทำให้เกิดหนี้เสียมากขึ้น ดูเหมือนว่าทั้งสองกรณีที่ กล่าวมานั้น จะอยู่กับเราไปอีกระยะหนึ่งดังนั้น ผู้ออกบัตรเครดิต ควรดำเนินการอย่างไรเพื่อ ปรับตัว ให้เข้ากับ สภาวะปกติแบบใหม่ (New Normal)

 

การจัดการต้นทุนอย่างชาญฉลาด

สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดดารายได้อาจจะมีความยากในการจัดการ ดั้งนั้นควรนำกลยุทธ์การจัดการต้นทุนมาใช้ก่อน การตัดสินใจที่ยากลำบากจะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ทั้งนี้ก็ควรระมัดระวังไม่ตัดลด ต้นทุนเยอะจนเกินไปและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโอกาสในอนาคต หากเป็นไปได้ ควรให้ความสำคัญในการจัดการแบบมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนมากกว่าการจัดการแบบ “แก้ไขด่วน” โดยเฉพาะในส่วนของพนักงานและด้านการตลาด

 

ในที่นี้เราจะมุ่งเน้นไปที่ 2 เรื่อง หลักซึ่ง เป็นต้นทุน ผันแปรของอุตสาหกรรม
• ต้นทุนโปรแกรมของรางวัล
• ค่าธรรมเนียมบัตร

 

โปรแกรมของรางวัล

โดยรวม การสะสมคะแนนเป็นข้อเสนอส่วนสำคัญที่บัตรเครดิต ใช้เพื่อดึงดูด เพื่อรักษาลูกค้าและเพื่อเป็นการกระตุ้น การใช้จ่าย การปรับลดต้นทุนในส่วนนี้โดยทั่วไปแล้วจะมุ่งเน้นไปที่การลดอัตตราการสะสมคะแนนหรือการเพิ่ม คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัล แต่ทว่าทั้งสองด้านนั้นจะต้องมีเส้นกำหนดอย่างถูกต้อง การปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึง การลดการลงทุน ในส่วนของลูกค้า และมีความเสี่ยงเชิงลบในระยะยาว

การให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่าการตัดลดต้นทุน ซึ่งสามารถทำได้ในหลายแบบ ได้แก่

 

• จัดการโปรแกรมของรางวัลให้สอดคล้องกับตัวขับเคลื่อนทางการเงิน

• กำหนดเป้าหมายแรงจูงใจและข้อเสนอที่ดีขึ้น

• ลดการเล่นแง่และพฤติกรรมการทำลายคุณค่ากับลูกค้า

• ทำการตรวจสอบข้อมูลต้นทุนและปรับค่าโปรแกรม/ระบบให้เหมาะสม


โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสามารถลดต้นทุนได้ถึง 10-15เปอร์เซ็นต์โดยไม่มีผลกระทบในส่วนของลูกค้าหรือการแข่งขันในตลาด ตามแผนภูมิด้านล่าง แสดงที่มาของการลดต้นทุน ของผู้ออกบัตรรายใหญ่ซึ่งมีมูลค่าการลดต้นทุนประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนของรางวัลทั้งหมด

Chat th.png

 

ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

 

ทุกครั้งที่มีการใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือบัตรเติมเงินนั้น ธนาคารผู้ออกบัตรจะต้องชำระค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตให้แก่ตัวกลางการชำระเงิน (หลักๆคือ วีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด) ด้วยจำนวนการทำธุรกรรมเป็นจำนวนมาก รายได้จากค่าธรรมเนียมเหล่านี้จึงเพิ่มขึ้น อย่างสูงซึ่งไม่น่าแปลกใจที่ทั้งวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดจะเป็นองค์กรที่ทำรายได้สูง ธนาคารชั้นนำในอเมริกาเหนือ ยุโรปและออสเตรเลีย ได้ดำเนินการเพื่อ ลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ซึ่งช่วยลดต้นทุนได้ อย่างมากแต่ทว่าธนาคารในเอเซีย และแอฟริกายังมิได้มีการดำเนินการใช้การจัดการในด้านนี้ ดังนั้นพวกเขาจะสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากฝั่งตะวันตก

ธนาคารที่มีความคืบหน้าทางด้านนี้ มุ่งเน้นไปที่เรื่องต่อไปนี้

1. เข้าใจในสิ่งที่จ่ายไปและระบุสิ่งที่ช่วยลดต้นทุนได้อย่างรวดเร็วซึ่ง ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ ในจุดนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก การเรียกเก็บ เงิน มีความซับซ้อนและเข้าใจยากเมื่อลูกค้า พบว่า พวกเขากำลัง จ่ายค่าบริการที่ไม่จำเป็นและตระหนักเมื่อรับรู้ว่าจะต้องจ่ายจำ นวนเท่าไหรส่ำหรับสินค้า บางรายการ การแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะสามารถช่วยลดต้นทุนได้

2. สร้างศูนย์ความเป็นเลิศขององค์กร (CoE) โครงสร้างค่าธรรมเนียมนั่นมีการจัดเก็บ โดยหน่วยงานธุรกิจ หลายแห่ง รวมไปถึง บัตรเครดิต บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีธรุกรรมต่างๆ บางครั้งได้มีการขยายไปถึง ผู้บริโภค ส่วนงานธุรกิจ และอาจจะขยายไปในหลายภูมิภาค การดึง ความรับผิดชอบ เฉพาะส่วนเข้าไปในศูนย์กลางความเป็นเลิศที่เดียวจะช่วยให้เข้า ใจและควบคุม ได้มากขึ้นซึ่งเป็นขั้นแรกของการจัดการที่ดีขึ้น

3. เจรจาปรับปรุงเงื่อนไขเป็นวิธีลดต้นทุน ที่ธนาคารใช้ในการปรับปรุง ค่าธรรมเนียม ผลการเจรจา สามารถปรับปรุง ให้ดีขึ้นได้เนื่องด้วยวิธีการต่อไปนี้

• ได้รับความเข้าใจจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของตัวขับเคลื่อนทางการเงิน และผลลัพธ์ที่เป็นไปได้

• จัดสรรหน่วยงานขององค์กรให้เป็นไปในทิศ ทางเดียวกัน

• วางกระบวนการจัด ซื้อให้เป็นระบบ

• ยินดีที่จะทำข้อตกลงที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าแก่ทั้งสองฝ่าย

บทสรุป ผู้ออกบัตรเครดิต สามารถดำเนินการเพื่อ ลดต้นทุน อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับการลด จำนวนพนักงาน การดำเนินการเช่นนี้จะไม่ทำให้เกิดความเสียใจในภายหน้าและควรพิจารณาก่อนที่จะลดการ ลงทุนในการเติบโตหรือในส่วนการบริการลูกค้า ทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะให้ผลลัพธ์ทีดีกว่า

Book a consultation.png

Captcha Code

By submitting, I agree to the processing and international transfer of my personal data by DataOne Asia as described in the Private Policy.